اطلاعیه:

سایت شرکت نوین رسانه به آدرس http://novinmedia.org منتقل شده است.

اگر از کاربران نرم افزار پرولاک هستید و برای دریافت مجوزها مشکل دارید در قسمت تنظیمات برنامه آدرس سرور را از novinmedia.com به novinmedia.org تغییر دهید.